เว็บตรง

เว็บตรง พระราชบัญญัติใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติทำงานมากขึ้น

เว็บตรง พระราชบัญญัติใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติทำงานมากขึ้น

กฎหมายฉบับใหม่ซึ่งให้โอกาสแก่ เว็บตรง นักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติในการหางานมากขึ้นได้มีผลบังคับใช้ในเยอรมนีแล้ว เนื่องจากส่วนแบ่งของนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีที่แล้วการดำเนินการตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการเข้ามาและพำนักของคนงานที่ผ่านการรับรองนั้นไปไกลกว่าข้อกำหนดดั้งเดิมของสหภาพยุโรป (EU)เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต่างชาติสามารถอยู่ในเยอรมนีได้นานถึง 18 เดือน  แทนที่จะเป็นหนึ่งปีก่อนหน้าเพื่อหางานทำ และในขณะที่ทำเช่นนั้น  พวกเขาสามารถทำงานอื่นได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาใดๆ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงตามคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก Federal Employment Agency...

Continue reading...

เว็บตรง มหาวิทยาลัยจะพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร?

เว็บตรง มหาวิทยาลัยจะพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ เว็บตรง Transformative Leadership ที่ตีพิมพ์ร่วมกับ The MasterCard Foundation University World Newsได้เข้าร่วมกับ DrEducation เพื่อจัดสัมมนาทางเว็บระดับนานาชาติฟรีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์...

Continue reading...